Ochrona fizyczna nieruchomości

Zajmujemy się ochroną fizyczną nieruchomości o charakterze prywatnym, komercyjnym i instytucjonalnym.

Zapewniamy oddelegowanie naszych pracowników do dozoru obiektów w wyznaczonych godzinach oraz dniach lub całodobowo – zgodnie z tym, co ustalimy z klientem.

Mamy doświadczenie w ochronie pojedynczych budynków, jak również rozległych kompleksów przemysłowych, biurowych czy też urzędowych.

Zachowujemy pełną dyskrecję, jeśli chodzi o sposoby zabezpieczenia nieruchomości, a także trasy patroli. Gwarantujemy, że z naszych obowiązków wywiązujemy się sumiennie.

stróż

W zakres naszych kompetencji wchodzi między innymi:

  • legitymowanie wchodzących i wychodzących osób,
  • prowadzenie dokumentacji służbowej w formie książki dyżurów,
  • odmowa wstępu na teren obiektu osobom nieuprawnionym,
  • udzielanie informacji osobom w zakresie ustalonym przez klienta,
  • patrole zarówno wewnątrz, jak i wokół budynku,
  • kontrola stanu bezpieczeństwa nieruchomości.

 

Ochrona imprez masowych

Naszą dodatkową działalnością jest ochrona imprez masowych o charakterze sportowym, kulturalnym, integracyjnym. Zabezpieczamy eventy zamknięte, a także publiczne. Nasi pracownicy pełnią swoje zadania w strategicznych miejscach, czyli na przykład przy wejściu i wyjściu na teren imprezy, pod sceną muzyczną, a także w innych miejscach, które wskaże zleceniodawca.

 

Ochrona osób i mienia – Piaseczno

W świecie współczesnych zagrożeń, zarówno w sferze prywatnej, jak i biznesowej, dużego znaczenia nabiera profesjonalna ochrona osób i mienia. W Piasecznie, w naszej agencji, tworzymy efektywne strategie, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym klientom. W tym celu przeprowadzamy staranną analizę ich potrzeb oraz ocenę potencjalnych zagrożeń. Na tej podstawie uzgadniamy z klientem niezbędny zakres ochrony, a także dobieramy optymalne techniki realizacji naszych zadań. Stosowane przez nas środki pozwalają na szybkie neutralizowanie zagrożenia, a w razie potrzeby, na właściwe zabezpieczenie miejsca, do momentu przybycia odpowiednich służb.

 

Korzyści ze współpracy w zakresie ochrony osób i mienia

Współpraca w zakresie ochrony osób i mienia z firmą wyspecjalizowaną w tego rodzaju zadaniach wiąże się z wieloma korzyściami. Doświadczeni pracownicy agencji ochroniarskiej mają wiedzę i umiejętności, dzięki którym potrafią sprawnie zidentyfikować słabe strony systemu ochrony u klienta. Ochrona osób i mienia w Wołominie, Piasecznie czy w innej miejscowości każdorazowo realizowana jest przez nas na podstawie analizy sytuacji zastanej u klienta. Na tej podstawie sporządzamy efektywny plan ochrony, który pozwoli należycie zabezpieczyć ochraniane osoby oraz mienie. Strategia działania firmy ochroniarskiej obejmuje m.in. tworzenie wytycznych i procedur postępowania, wykorzystanie elektronicznych i mechanicznych zabezpieczeń, czy organizację bezpośredniej ochrony fizycznej.